Program de management pentru functia de presedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT)

Stimaţi colegi,

Sunt MARIN AURELIAN, manager general al Agenţiei de Turism „PARADIS” din Constanța, şi vă aduc în atenție candidatura mea pentru funcţia de PREŞEDINTE ANAT. Programul meu de management se axează pe imperativul de a oferi mediului de turism premisele, strategiile şi instrumentele atât de necesare unei dezvoltări armonioase, flexibile şi receptive la mediul concurenţial internaţional.

În realizarea acestui program/strategie am avut în vedere două aspecte principale:

 1. un set de probleme pe care în ultima perioadă (în special în ultimii 2 ani)  le-am identificat ca prioritate zero pentru majoritatea agențiilor de turism membre ANAT (și nu numai), dar care nu și-au găsit rezolvarea:
 • problema asigurărilor: cunoaștem deja marile probleme – dificultatea de reînnoire a polițelor, ineficiența acestora în caz de insolvență/faliment, neangajarea răspunderii TO față de Revânzător;
 • problema cedărilor de comision, cele legate de insolvențe/falimente;
 • problema voucherelor de vacanță/tichetelor de vacanță;
 • probleme de comunicare între structurile de conducere ANAT și membri.
 1. un set de probleme generale ce vizează dezvoltarea și promovarea turismului și adaptarea la modul dinamic în care astăzi relaționează piețele turistice mondiale. Am identificat multe teme de discuție pe care le consider prioritare:
 • promovare internă și externă;
 • educație în principal în rândul membrilor ANAT, însă nu aș privi restrictiv acest aspect, deoarece avem nevoie de pregătire și educație în întreg angrenajul de turism și voi milita pentru acest lucru;
 • unificarea partenerilor din turism într-o singură voce pentru a aduce consistență și credibilitate în demersurile făcute pe lângă autorități;
 • identificarea unor mijloace eficiente de colaborare și lucru între toți cei care sunt implicați în turism, atât entități private prin reprezentanții lor, cât și entitățile publice, astfel încât toate măsurile care se iau sau toate demersurile care se fac într-o anumită direcție la un moment dat să fie măsuri sau demersuri făcute de profesioniști și în intersul dezvoltării turismului în România.

 

STRATEGIE PRIVIND PREŞEDINŢIA ANAT 2015 – 2017

MARIN AURELIAN MARIUS

MANAGER GENERAL AL AGENȚIEI DE TURISM „PARADIS”

 

Doresc să formez o echipă dinamică, motivată, specializată, profesionistă, implicată în conducerea ANAT, astfel încât să reuşim împreună realizarea obiectivelor. Din acest motiv, vă comunic faptul că pe parcursul acestei campanii de alegeri voi susţine fără rezerve atât pe cei potriviţi în a-şi asuma propriile obiective, cât şi pe cei cu care sper să formez o echipă!

Sunt preocupat de următoarele direcții de acțiune:

 • Creșterea credibilității ANAT – membri, nemembri, în viaţa socială şi viaţa publică, guvern şi autorităţi locale, partenerii ce influenţează activitatea noastră au un loc important. Un deziderat este întărirea rolului ANAT vis-à-vis de autorităţi şi minister.
 • Atragerea/inițierea de proiecte europene – având ca principale direcții: dezvoltarea/inițierea resurselor umane, cursuri, participare la târguri, etc. Propun participarea, în calitate de asociat, în diverse proiecte iniţiate de alte entităţi, în general autorităţi locale, pe domeniul turismului sau în domenii conexe turismului, proiecte care se câştigă mai uşor de către aceste entităţi, având ca partener în proiect ANAT-ul, datorită expertizei acestuia. Evident că această participare trebuie să conţină o parte financiară din proiect aferentă ANAT (de exemplu Proiectul Prefecturii Constanța). Cum proiectele europene sunt susținute financiar de sume importante de bani, să încercăm să ne imaginăm participarea ANAT în 10 astfel de proiecte, cu 20.000 euro/proiect venituri pentru ANAT, ceea ce înseamnă aproape bugetul anual al asociației. Un punct important îl reprezintă colaborarea cu entităţi din ţări învecinate (Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, Grecia sau țări din bazinul Mării Negre) cu care se pot face proiecte transfrontaliere pe domeniul turismului şi unde, la fel datorită expertizei, ANAT poate fi parte.
 • Rezolvarea problemelor asigurărilor – chiar dacă de-a lungul timpului au fost propuse mai multe formule, personal militez pentru poliţe individuale pentru fiecare pachet vândut (un procent din valoarea pachetului). În acest fel, fiecare turist ar fi acoperit de asigurare (şi fiecare sumă plătită de el). În paralel, aceste asigurări ar aduce venituri suplimentare agenţiilor din comisionul (în general peste 40%) aferent acestor asigurări. Subiectul este însă dificil, comportă multe aspecte necunoscute și părți implicate, astfel încât o formulă finală de proiect pe care ANAT o va susține și încuraja se va face numai după consultarea tuturor părților implicate: membri și conducere ANAT, asiguratori, autorități legislative.
 • Biletele distribuite prin Casa de pensii şi Casa de asigurări să se facă prin agenţiile de turism – voi uza de toate pârghiile posibile pentru a aduce aceste servicii, care sunt clar în sfera celor prestate de agenţiile de turism, către noi. Vorbim în acest context de sume de milioane de euro anual. Sunt fonduri pe care statul le gestionează ineficient şi, evident, de multe ori discreţionar. Iar beneficiarii nu primesc nici cea mai mică informație referitoare la serviciile pe care le vor primi.
 • Implementarea voucherelor de vacanţă – în acest moment, legea prevede că ANAT va manageria emiterea şi controlul acestor vouchere, și trebuie să achiziţioneze softul cu care să facă acest lucru și să implementeze procedurile de lucru. Doresc rezolvat acest subiect pănă la data de 1 iunie 2015.

În paralel, aș vrea să aduc în atenția membrilor ANAT faptul că această problemă are rezolvare imediată cu ajutorul și prin intermediul emitenților de tichete, care au toată logistica necesară pentru a o face imediat. De aceea, vom avea ca și alternativă optimă demararea negocierilor cu aceștia pentru obținerea unor comisioane rezonabile pentru membrii noștri și demararea emiterii de vouchere. În final, consider că, cel puțin pe termen scurt, decât să nu avem deloc aceste vouchere, mai bine să beneficiem de ele chiar și cu plata unui comision rezonabil!

 • TVA 9% şi pentru agenţii – după obţinerea de către prestatori a acestei facilități este un pas logic să se meargă pe lanţ şi la cei care distribuie mai departe aceste servicii. Termenul pe care mi-l propun pentru rezolvare este 31 decembrie 2015.
 • Informarea furnizorilor de servicii turistice de toate tipurile despre avantajul colaborării cu agenţiile de turism – din cauza politicii hotelierilor (în special vile, pensiuni, mini hoteluri dar nu numai) de a percepe tarife mai mici către clienţii direcţi decât cele ofertate agenţiilor, aceştia din urmă nu mai sunt motivați să oferteze servicii în România! Iar acest lucru se vede, cu consecinţe negative, în toată ţara! Cel mai bun exemplu este Valea Prahovei, unde sute de vile şi pensiuni sunt de vânzare din lipsă de clienţi.

Îmi asum responsabilitatea de a iniția următoarele măsuri pe această temă:

 • un cod de conduită între cei care oferă (prestează) servicii turistice și agențiile de turism;
 • realizarea de dezbateri comune prestatori/agenții în care să le aducem în atenție principalele politici de tarife în funcție de principalele canale de distribuție pe care ei le folosesc.
 • Organizarea de infotripuri pentru agenţii şi agenţi în România – voi întări colaborarea cu patronatele hoteliere de toate felurile şi voi negocia cu aceștia realizarea de infotripuri complet gratuite sau cu costuri infime pentru agenţii în toată ţara (Litoral, Delta Dunării, munte în diverse zone, balneo, agro turism şi turism rural etc).
 • ANAT vrea să aibă un cuvânt de spus în ceea ce priveşte modalităţile de promovare internă şi externă – din acest motiv, va colabora mult mai strâns cu asociaţiile de promovare reprezentative din România. Propun ca promovarea externă să se facă mai focusat, în special către pieţele de unde în acest moment ne vin cei mai mulţi turişti străini pe  de-o parte, iar pe de altă parte pe pieţele cu potenţial real pentru România. În țara noastră, numărul turiştilor români este covârşitor în raport cu străinii. Totodată, numărul turiştilor români care îşi petrec vacanţa în România este mai mare decât numărul turiştilor români care aleg vacanțe pe toate celelalte destinaţii externe la un loc, și astfel voi susţine cu tărie creşterea cantitativă şi calitativă a promovării României pe plan intern, prin toate mijloacele şi pe toate canalele!
 • voi susține cu tărie înființarea unei Organizații Române pentru Turism, un parteneriat extins public – privat, în care sunt reprezentați toți „jucătorii” importanți din turismul românesc, inclusiv autorități. Reprezentanții tuturor părților sunt specialiști și profesioniști și au ca scop declarat găsirea soluțiilor practice de dezvoltare și promovare a turismului românesc.
 • voi încerca „coagularea”, în jurul ANAT, a tuturor „vocilor” din turism. Cu ce scop? Fără îndoială, ne trebuie „O SINGURĂ VOCE PUTERNICĂ”, avem nevoie de lobby, ne dorim să influențăm deciziile autorităților în interesul breslei, iar pentru acest lucru este nevoie de o alianță puternică și unitară.
 • Incoming
 • Prima de incoming – există în acest sens propuneri de mai mult timp şi cred că este momentul să finalizăm proiectul. Se vehiculează mai multe variante și opinii referitoare la acest subiect și voi emite – cu ajutorul celor care au expertiza necesară pe domeniu – o formulă optimă acceptată de către noi, dar și acceptabilă de către Guvern.
 • Sprijinirea transportului aerian (chartere) de către stat, măsură care trebuie să se facă în stransă legatură cu politica de promovare externă!
 • Problema vizelor – este un subiect ce nu și-a găsit rezolvarea în ultimii ani și vom încerca să aducem toate argumentele logice și posibile pentru îmbunătățirea lucrurilor. Cu sinceritate vă spun, în actualul context geo-politic din Europa și din lume, ținând cont de faptul că România este membră UE, va fi foarte greu de obținut rezultate notabile în acest domeniu.
 • Emitere bilete de avion:
  • decontarea în moneda națională a tranzacțiilor prin BSP România;
  • vânzarea serviciilor de transport aerian pe teritoriul României numai în moneda națională;
  • reclama pentru ofertele speciale ale companiilor aeriene să se facă numai în moneda locală și cu precizarea disponibilităților;
  • Protecția Consumatorului să se îndrepte numai către transportatorul aerian și nicidecum către agenție;
  • constituirea unui fond de garantare a insolvenței pentru companiile aeriene care operează în România;
  • comisionarea taxelor de aeroport.
 • Comunicare eficientă – în spirit de cooperare și colegialitate, doresc să întăresc rolul regiunilor în ANAT şi în acest fel integrarea în noul flux de evenimente şi cerințe să meargă mai rapid şi mai natural. Fac acest lucru pentru a putea provoca dezbateri serioase de idei privind viitorul entității noastre şi pentru a se lua decizii raţionale.Vreau ca propunerile, ideile, comentariile, nemulţumirile ce vin de la agenţii să fie preluate de conducerea ANAT rapid şi la fel de urgent să fie comentate și implementate împreună!
 • Întărirea rolului şi implicării executivului pentru absolut toată activitatea curentă – pentru angajaţii ANAT propun o comunicare internă şi externă eficientă, susţinere permanentă a imaginii asociației, așteptând o reacție promptă din partea lor la orice problemă de interes. De asemenea, propun sprijinirea și stimularea angajaților ANAT pentru a oferi soluții în derularea anumitor acțiuni.

Foarte important, voi propune sistem de evaluare a performanțelor angajaților ANAT. Ei sunt cei însărcinați să rezolve mare parte din problemele ANAT și va trebui să ne asigurăm că o pot face în cel mai responsabil și eficient mod.

 • Voi iniția discuții privind oportunitatea unor modificări în ceea ce priveşte modul de conducere și reprezentativitate în ANAT – propun și voi iniția o dezbatere în interiorul ANAT (atât la nivelul conducerii, cât și la nivelul tuturor membrilor), cu scopul de a găsi/identifica și alte mecanisme care să asigure reprezentativitatea și mai ales expertiza celor care fac parte din conducerea ANAT pe diverse domenii (intern, chartere, online, mice, bilete avion, incoming etc). Este nevoie de o poziţie clară şi fermă, discernământ în gândire şi acţiune în toate procesele decizionale cu scopul clar de a vedea, găsi, intui metode mai bune şi mai eficiente de a conduce ANAT. Îmi propun ca în mandatul meu, în conducerea ANAT, rolul regiunilor, în paralel cu rolul specialiștilor pe domeniile de interes, să crească și să devină preponderent.
 • Creşterea numărului de membri ANAT – îmi propun o creștere de minim 10% a membrilor, în condițiile în care în ultimii 6 ani numărul acestora a scăzut constant și în condițiile în care, în continuare, cotizațiile lor asigură 50% din bugetul ANAT.
 • creştere numerică – asigură un buget mai mare şi o reprezentativitate mai bună. Cum vom face acest lucru? Vom duce informaţia mai aproape de agenţii, vom pune în dezbatere toate aspectele legate de a fi membru ANAT, astfel încât atât actualii membri, cât şi potenţialii noi membri să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză.
 • creştere calitativă – am în vedere mai multe aspecte:
 1. creşterea accesibilităţii pentru managerii şi companiile tinere, creşterea gradului lor de implicare; mă angajez ca în mandatul meu să promovez cel puțin doi tineri, iar împreună cu echipa mea dorim să aducem în atenție, să „creștem” cel puțin 6 tineri care să reprezinte mai departe interesele membrilor ANAT.
 2. motivarea companiilor şi a managerilor acestora să nu mai „aplaude” de pe margine, ci să vină frontal şi abrupt în organizaţie cu putere, voinţă, personalitate, iniţiativă, imaginație, muncă şi efort colectiv;
 3. încercarea de a-i aduce în primul rând în asociaţie pe cei care care vor să se implice şi care, evident, o şi pot face. Nu este cazul să avem în comisii sau în conducerea organismelor ANAT membri care doresc aceste funcţii doar pentru imagine!
 • Creșterea bugetului ANAT – măsurile prezentate în acest proiect managerial conduc spre o creștere a bugetului, ceea ce poate duce la:
 • micșorarea cotizației de membru – dar numai în măsura în care această cotizație ar putea scădea semnificativ, cu 30-50%;
 • implicarea ANAT în evenimente majore anuale (de exemplu: Gala ANAT, Gala turismului românesc, un congres al turismului românesca.);
 • deschiderea de sedii regionale ANAT, deservite măcar de un angajat permanent;
 • relansarea REVISTEI ANAT în format online, într-o formulă dinamică și interactivă;
 • eventualele excedente bugetare să fie utilizate în susținerea activității de training pentru angajații membrilor ANAT, cursuri care pot fi chiar și gratuite. Oferirea de cursuri cu o contribuție financiară simbolică din partea membrilor sau chiar gratuit poate fi cea de-a doua mare facilitate de ordin financiar acordată acestora; un bonus important după prima care constă în oferirea de facilități financiare importante pentru participarea la târgurile organizate de ANAT;
 • susțin organizarea de infotripuri ale agenților ANAT pe diverse regiuni.
 • Organizarea de cursuri în regiuni – pornim de la faptul că actualul format de cursuri organizate în Bucureşti nu este fezabil. Sunt multe agenţii care vor să trimită angajații la cursuri, însă în actualul sistem acest lucru este imposibil. În acest sens, propun organizarea unor astfel de cursuri în teritoriu, în colaborare cu firme/traineri specializați și cu experiență. Se poate apela la mai mulţi furnizori de la nivel local sau la o firmă care are activitate în principalele oraşe mari din România.
 • În cazul târgurilor de turism, renegocierea contractelor – atât în interesul ANAT, dar mai ales în interesul membrilor. Vizez în acest caz câteva aspecte:
 • venituri mai mari ale ANAT din renegocierea acestor contracte și îmi propun o creștere progresivă a lor de 15 – 20%;
 • un sistem de plată al sumelor de târg „mai relaxat” pentru agenții. Și acest lucru din cauza faptului că astăzi se plătesc integral standurile cu  8-9 luni înainte de desfășurarea evenimentului. Nu este normal să forţăm agenţiile la plăţi considerabile cu atât de mult timp înainte. Îmi propun ca plata acestora să se facă cu maxim 4 luni înainte de eveniment.
 • tot pentru o mai bună derulare a târgurilor, propun negocierea cu organizatorii a unor procente de „bună execuţie”, între 5 şi 10%, plătibile de către ANAT după finalizarea activității expoziționale.
 • voi pune în discuţie în cadrul mandatului existent organizarea unui singur târg național anual, deoarece consider că ne îndreptăm spre unificarea evenimentelor expoziționale de primăvară și toamnă.
 • în ceea ce privește târgurile mari, doresc ca prima zi să fie dedicată în exclusivitate profesioniștilor: întâlniri BB, prezentări, conferințe pe teme de actualitate în turismul românesc și mondial (inclusiv teme de        best-practice).

  

Probleme generale pe care le doresc discutate și tranșate în mandatul meu:

 • personalul care pleacă cu clientelă;
 • folosirea de branduri/nume din piaţa internaţională sau locală;
 • insolvențe şi reapariţia aceloraşi oameni sub alte firme/nume de agenţii, neprofesionaliști și societăți care înșeală încrederea clienților.

   Probleme de etică şi morală ale membrilor:

 • problema cedărilor din comision, atât de către TO, cât şi de către vânzători. Astfel, propun să iniţiem „mistery shopping” şi vom vedea în ce măsură ne vom putea folosi de actualul statut şi de codul de etică pentru a aduce şi eventuale sancţiuni! Dacă acestea nu ne ajută, vom iniția schimbarea statutului și a codului de etică, în sensul celor de mai sus;
 • pentru reclama mincinoasă şi/sau înşelătoare propun aceleași măsuri;
 • problema neprofesionaliștilor și a societăților care înșeală încrederea clienților este una reală și afectează în mod negativ întreaga imagine a breslei. Să nu ne oprim numai la comunicări punctuale, ci să centralizăm aceste cazuri (nume de firme, agenţii, dar şi patroni/administratori) şi să le aducem periodic, bine structurate, în atenţia tuturor membrilor.

 

Programul pe care mi l-am propus pleacă de la premisa că ANAT are astăzi un buget în care trebuie să ne încadrăm. Din acest motiv, ceea ce vrem să realizăm, eu împreună cu noua echipă, se bazează pe rezolvarea unor probleme importante pentru membri și breaslă fără a aduce cheltuieli suplimentare față de cele bugetate în acest moment. Printre măsurile pe care le propun sunt și unele menite să aducă venituri suplimentare ANAT, precum:

 • creșterea numărului de membri;
 • venituri mai mari din târguri;
 • venituri din proiecte europene;
 • venituri mai mari din cursuri;

Realizarea acestor obiective, parțial sau total, ne va permite să reevaluăm în sens pozitiv programul și să ne propunem și alte obiective ulterioare. Însă acest deziderat nu depinde numai de membri sau cei din conducerea ANAT. Trebuie să fim realiști și să conștientizăm că relaționăm cu parteneri – fie ei patronate, societate civilă, membri sau nemembri, autorități, organizații. Fiecare cu interese sau obiceiuri, fiecare cu personalitate proprie! Trebuie sa fim suficient de realiști, raționali, dinamici, efevescenți, inventivi, convingători și insistenți în urmărirea propriilor interese.

Să lucrăm împreună cu dedicație și implicare!

Mă recomandă pentru această funcţie experienţa profesională îndelungată: aproape 20 de ani în lumea turismului, cu realizări deosebite pe plan profesional şi personal. Am fost implicat în tot acest timp în conducerea „PARADIS VACANŢE DE VIS”. Am pornit cu această agenţie de la 0 şi am reuşit ca acest nume să devină un reper de seriozitate, implicare şi succes! Din experienţa pe care o am în managementul instituţional, garantez că ANAT va putea beneficia de o schimbare adecvată, fără blocaje, pe baza unor mecanisme performante.

Pe parcursul întregii mele activităţi profesionale (conform CV anexat), am avut ocazia să îmi valorific cu succes calităţile manageriale de decizie şi acţiune. Am în subordine o echipă pe care am organizat-o şi am instruit-o. Doresc să pun un accent deosebit pe importanța pe care o acord muncii mele şi pe scopul declarat de a obţine rezultate măsurabile. Capacitatea de a găsi soluţii şi de a mă adapta diverselor situaţii de muncă, precum şi importanța acordată oferirii unor servicii de calitate reprezintă atuuri suplimentare ale pregătirii mele profesionale.

Am legături de colaborare cu foarte multe agenţii de turism din România şi doresc să mă bazez pe această bună relaţionare, astfel încât să o transform într-o platformă de comunicare liberă, prietenească, sinceră şi directă, în interesul membrilor ANAT şi al ANAT ca entitate. Voi şti să mă bucur pentru reuşitele profesionale ale colegilor mei și îi voi pune în valoare pentru performanțele lor.

Totodată, am experienţă organizaţională în interiorul ANAT, sunt de peste 3 ani Preşedinte ANAT SUD EST şi membru în Consiliul Director al ANAT. Cred că toate acestea mă recomandă ca cel mai bun candidat pentru ocuparea funcţiei de PREŞEDINTE ANAT.

Să oferim vacanțe de vis tuturor românilor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *